Huiswerkcode

                                         

Waarom is er huiswerk in onze school en waarom vinden we huiswerk zinvol?

 

Wat verwachten we wel en wat verwachten we niet van ouders?

Om onze doelstellingen bij huiswerk te realiseren, rekenen we op jullie, de ouders. Met uw hulp en dagelijkse interesse voor het huiswerk van uw kind, blijven we de kinderen motiveren en helpen om zelfstandiger te worden.

          Wat bedoelen we precies met hulp bij huiswerk? 

          Op welke manier helpen we de kinderen het beste? 

Dit zijn geen gemakkelijke vragen!

 

Wat verwachten we wel?

We vinden het belangrijk dat u goede omstandigheden aan uw kind aanbiedt. Een rustige werksfeer, wat plaats, warmte, licht, een vast moment, regelmaat, ….  Voor elk gezin betekent dat samen op zoek gaan naar wat mogelijk is. Als ouder voel je je vaak beter als bepaalde zaken rond huiswerk duidelijk afgesproken zijn en niet dagelijks opnieuw bekeken moeten worden.

We vinden het eveneens belangrijk dat u interesse toont voor het huiswerk van uw kind. Dit kan u op verschillende manieren doen:

 

Wat verwachten we niet?              

 

Differentiatie

Kinderen uit dezelfde klas kunnen een verschillend huiswerk krijgen. We streven naar een gelijkwaardige inspanning van elk kind en naar een huiswerk dat een haalbare kaart is voor elk kind.

Concreet betekent dit dat kinderen een huiswerk krijgen dat een realistische uitdaging inhoudt

Zo proberen we iedereen gemotiveerd te houden.

Zelfstandigheid

We houden rekening met de leeftijd van elk kind.

In het eerste leerjaar kan het nog aangewezen zijn om toezicht te houden en daarbij uw kind te wijzen op fouten (vooral bij lezen).  Elk kind is hierin anders.  Wanneer het kind dat kan, laat het dan zelfstandig werken.

 

In het tweede leerjaar leert uw kind de schoolagenda correct in te vullen zodat ze hun taak of les die dag zelfstandig kunnen maken. Een toeziend oog van een ouder kan voor de kinderen een extra motivatie zijn om het huiswerk tot een goed einde te brengen. De agenda kan dan voor de ouder een leidraad zijn.

 

In het derde leerjaar wordt een aanzet gegeven tot leren leren. “Hoe pak ik het aan om die les te leren? Wanneer ken ik mijn les?” Geleidelijk aan groeit ook het besef dat ze taken en lessen best plannen.

                                                       

 

In het vierde leerjaar wordt de nadruk gelegd op het leren plannen. “Met welke taak begin ik en wat werk ik vervolgens af?” In het begin wordt die planning in de klas gemaakt. Later doen de kinderen het zelf. Heb oog voor de planning die uw kind maakt en maak gedurende een eertse periode samen een planning op. Het kind verwerft meer en meer zelfstandigheid, maar rekent toch nog graag op mama en papa. Wees niet verbaasd als uw kind u vraagt om de les eens op te vragen.

 

In het vijfde leerjaar zijn kinderen trots als ze zelfstandig een taak kunnen afwerken.  Geef hen de autonomie die ze aankunnen.  Laat hen zelf een planning maken.  Laat hen zelf beslissen wanneer ze een taak afwerken.  Ze krijgen meer en meer opdrachten waarvoor ze enkele dagen tijd hebben.  Zelf de verantwoordelijkheid dragen behoort hierbij tot het leerproces.

 

In het zesde leerjaar geven we kinderen nog meer autonomie.  Maak hen zelf verantwoordelijk voor de planning en de afwerking van het huiswerk.  Beperk uw inbreng tot het tonen van interesse en aanmoedigen. Sommige leerlingen hebben toch enige hulp en controle nodig.

                                                                    

Nog enkele afspraken: 

 

werken aan hun huiswerk.  U mag uw kind laten stoppen na de voorziene tijd en het werk paraferen. Dan zijn we zeker dat je kind voldoende tijd aan zijn huiswerk heeft besteed.  Voor het leren van lessen wordt geen tijdslimiet vooropgesteld.

WB: werkboek               LB: leerboek         T: taak                  L: les

We hopen dat alles in verband met huiswerk een beetje duidelijker geworden is.  Mochten er toch vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen met de leerkracht van uw kind.

 

Directie en leerkrachten