Schoolparlement

Jonge kinderen hebben op hun eigen manier een mening over hun omgeving. Omdat we als school een klimaat willen bieden waar er naar iedereen geluisterd wordt, is er het schoolparlement ontstaan. Op deze manier leren ze problemen benoemen en oplossingen te zoeken, ze leren kritisch te kijken en leren hiermee dat ze mede verantwoordelijk zijn voor hun omgeving.

Meer weten?