Noebliepa - mag opnieuw doorgaan

Noebliepa is een koor voor mensen met dementie en hun mantelzorger.

Tweewekelijks zingen thuiswonende mensen met dementie en mensen met dementie uit het WoonZorgCentrum 'Huis Sint-Coleta' samen met kinderen uit onze lagere school.

De kinderen van de bijenklas en het 4de leerjaar beleven dan samen een heel gezellige namiddag waarbij we vooral de nadruk leggen op verbinding.

Het samen zingen creëert een groepsgevoel: een samenhorigheid. Tevens zorgt het zingen voor plezier en vrolijkheid bij de ouderen. We zien onze kinderen groeien als ze zien dat hun aanwezigheid anderen gelukkig maakt.  

 

               

                                        Voor wie nieuwsgierig is, klik hier?