Lezen

Dit schooljaar zetten we nog steeds het lezen in de kijker. We willen ons leesonderwijs verbeteren. Naast het technisch en begrijpend lezen, willen we ook aandacht schenken aan leesplezier. Daarvoor gingen we raad vragen bij allerlei specialisten. Tijdens studiedagen en personeelsvergaderingen zetten we ideeën om in concrete acties :

Moet het nog gezegd worden? Wij willen de kinderen aanzetten tot lezen, veel lezen en graag lezen. Lezen om nieuwe verhalen te horen, lezen om nieuwe dingen te ontdekken en te leren, lezen om in de huid te kruipen van anderen en hun gevoelens, lezen en lachen met grappige verhalen, lezen en griezelen om enge verhalen, lezen en genieten van klanken in onze taal zoals gedichten, lezen en zin krijgen om uit te voeren wat er geschreven wordt in doe-boeken. Kortom de kinderen de kans geven om hen te laten ervaren hoe fijn en belangrijk lezen is.

Hiervoor hebben we echter veel boeken nodig (7 boeken per leerling als we bepaalde wetenschappelijke onderzoeken mogen geloven, dus +/- 180 boeken per klas). We hebben dan ook reeds heel wat boeken aangekocht (uitverkoop bibliotheken, acties van uitgeverijen, …) en gekregen (oproep aan ouders).