Gedifferentieerd rapport

In het schooljaar '16-'17 zijn wij gestart met een proefproject ‘rapport’ in het 1ste en 3de leerjaar. We deden dit enkel voor wiskunde. Voor de andere vakken bleef alles nog bij het oude. Dit schooljaar trekken we dit project door naar alle klassen en voor meerdere vakken. We blijven dit systeem uiteraard evalueren en zullen daarbij de ouders betrekken.

 

Waarom?

 

 

De verschillen tussen leerlingen worden steeds groter. We proberen elke leerling zo goed mogelijk te helpen, rekening houdend met zijn/haar mogelijkheden. We vinden het eigenlijk niet langer juist dat alle leerlingen dezelfde toets maken. Voor een deel van de leerlingen zal die te moeilijk zijn, voor een ander deel te makkelijk.

 

 

 

 

Hoe?

De toetsen bestaan uit 3 niveaus :

  1. basistoets (B) : Deze toets bevat eenvoudige oefeningen die alle leerlingen minimaal moeten kunnen oplossen om verder te kunnen gaan, naar een volgende stap of naar een volgend leerjaar.
  2. verdiepingsleerstof (V) : In deze toets zijn de oefeningen al wat moeilijker. Je moet kunnen aantonen dat je de leerstof volledig onder de knie hebt.
  3. uitbreidingsleerstof (U) : Deze toets is opgesteld voor leerlingen die meer aankunnen dan het aangeboden programma. Ze toetsen ook of leerlingen zelf een oplossingswijze kunnen bedenken bij een wiskundig probleem, kunnen doorzetten, fouten verbeteren, enz.

Leerlingen zullen soms kunnen kiezen welke toetsdeel ze oplossen. De leerkracht zal hen hierbij begeleiden. Het kan ook zijn dat de leerkracht bepaalt welk deel door welke leerling gemaakt wordt.

Op het rapport zal te zien zijn welke toets een leerling gemaakt heeft en met welk resultaat. Daartoe worden drie kolommen voorzien : niveau1 – niveau 2- niveau 3. (of B - V – U)

 

Voordelen

 

Nadelen

 

We hopen met dit nieuwe systeem nog meer in te spelen op het steeds veranderende onderwijslandschap (M-decreet). We willen een antwoord bieden op de vraag : ‘Wat heeft elke leerling nodig?’. Daarbij willen we ouders juist informeren.