Leren buiten de schoolmuren

Klasuitstappen:

Regelmatig trekken we er met de klas op uit. Vaak is dit in kader van de lessen Wero, zoals een bezoek aan een tentoonstelling, een bedrijf,… Dit kunnen ook culturele uitstappen zijn, zoals een concert, een toneelvoorstelling, … Tweejaarlijks gaan we met de hele school naar het bos om daar het leven van plant en dier van dichtbij te bekijken en te ervaren.

Meerdaagse uitstappen:

Tweejaarlijks gaan het eerste en het tweede leerjaar op boerderijklas. Drie dagen leven we tussen de dieren en leren we hoe we ze kunnen verzorgen en vertroetelen. We leren ook wat bij over het leven van een boer op de boerderij.

Het derde en het vierde leerjaar gaan, ook tweejaarlijks, vier dagen op bosklas. Hier genieten ze van allerlei activiteiten in en rond het bos.

Het zesde leerjaar gaat jaarlijks vijf dagen op avonturenklas. Daar beleven ze spannende activiteiten waarbij ze hun grenzen soms moeten leren verleggen. Een reisje om niet snel te vergeten!

Tijdens de meerdaagse uitstappen wordt er aandacht besteed aan de omgeving en aan schoolse activiteiten, zoals het ervaren van de kilometer, een stadsbezoek en de weg van graan tot brood. Maar er wordt ook nadruk gelegd op het belang van het samen leven en leren, zelfredzaam te zijn, verantwoordelijk te zijn voor eigen en andermans materiaal en vooral ook om samen plezier te maken.

Het vijfde leerjaar gaat niet op een meerdaagse uitstap, maar gaat gedurende het schooljaar vaak op uitstap, waaronder ook steeds een volledige dag op schoolreis.

Wanneer de andere klassen niet op meerdaagse uitstap gaan, sluiten ook zij het schooljaar af met een leuke schoolreis.