Verbondenheid

Kinderen komen niet alleen naar school om te leren lezen, schrijven, rekenen,…. maar ook om er te leren samenleven.

Als mensen zich verbonden voelen met elkaar, ontstaat een aangename leefomgeving waar iedereen zichzelf kan en mag zijn. Wie zich verbonden weet met anderen, toont vaak ook meer respect voor de eigenheid van de ander.

We proberen dit te realiseren door als team op een  respectvolle manier om te gaan met de kinderen. We voelen dat we dat respect ook vaak terugkrijgen.

We voorzien ook een aantal activiteiten :

- Een aantal keer per jaar is er de grote Sint-Paulusshow, op vrijdagnamiddag, met toonmomenten vanuit verschillende klassen. We zingen ons eigen 'verjaardagsschoollied' voor de jarigen.

- Verder vieren we samen het bezoek van de sint, Kerst, Nieuwjaar, carnaval,… - Ieder jaar is er ook een schoolfeest in nauwe samenwerking met ons fantastisch oudercomité.

- Af en toe organiseren we klasoverschrijdende muzische activiteiten waar kinderen  met elkaar samenwerken en zo elkaar beter leren kennen.

- Er wordt aan duolezen gedaan waarbij een leerling van het 5de/6de leerjaar een leerling uit het 2de/3de leerjaar helpt bij het lezen.

- Oudere kinderen helpen zorg dragen voor kleuters. Zij helpen mee in de slaapklas,  in de refter,…

- We willen kinderen ook leren samenleven met mensen met een beperking. We werken daartoe samen met ‘het dagcentrum ’t Veer’,  dat dichtbij de school gelegen is. We vinden het leuk dat  mensen van het dagcentrum  ons helpen bij het bedelen van de drankjes, het dekken van de tafels, de orde op de speelplaats,…

De begeleiders van ’t Veer en  de leerkracht van het vijfde leerjaar organiseren een aantal gezamenlijke activiteiten : kaarsen maken, op uitstap gaan, …