Samen staan we sterk!

Om kinderen optimaal te laten ontwikkelen, doen we beroep op onze eigen ervaring en ook op de expertise van anderen.

We geloven heel sterk in ‘netwerken’. We hebben de gewoonte om ouders snel uit te nodigen want uiteindelijk zijn zij de grote experten als het gaat over hun kind. Op een overleg is altijd de klasleerkracht aanwezig, vaak ook de directeur, de zorgleerkracht en de CLB-medewerker. Soms zijn er ook externe hulpverleners bij. We denken onder meer aan : de logopedist, de psycholoog, de therapeut van het revalidatiecentrum,  de GON-leerkracht…

Op een overleg proberen we vanuit de verschillende partijen een zicht te krijgen op een probleem dat zich stelt. We proberen vooral een antwoord te bieden op de vraag : “Wat heeft dit kind nodig?”  We zetten acties op touw,  evalueren op geregelde tijdstippen en sturen bij waar nodig.

We pakken zowel problemen aan op het vlak van leren als op het vlak van sociaal-emotioneel functioneren. Voor dit laatste maken we gebruik van de principes van de ‘Nieuwe Autoriteit’.