Structuur

We vervangen het woord ‘discipline’ graag door ‘structuur’. We zijn ervan overtuigd dat kinderen beter functioneren in een gestructureerde omgeving. We proberen dit op verschillende manieren te doen. We stellen duidelijke verwachtingen aan kinderen. Op die manier proberen wij rust te creëren. Zo voelen de kinderen zich veilig. Die rust en veiligheid komen hun zelfvertrouwen zeker ten goede. Concreet betekent dit :

- In  elke klas zijn er afspraken, afgestemd op de leeftijd van de kinderen.

- In het schoolparlement krijgen de kinderen (2 van elke klas uit de lagere school) inspraak bij het opstellen van de speelplaatsafspraken. Voorstellen vanuit de klassen worden er besproken en teruggekoppeld naar het leerkrachtenteam. Op die manier komen er soms nieuwe afspraken of acties (bv. het ‘greenteam’, mogelijkheid om binnen te lezen bij heel koud weer, …)

- Tussen de middag en na school werken we met vaste toezichters. Zo kunnen de kinderen ook buiten de lestijden stabiliteit ervaren.

- Bij het belsignaal gaan de kinderen in rijen staan en verwachten we dat ze stil zijn. We vinden het belangrijk dat ze op een rustige manier naar de klas gaan. Ze hebben dan even tijd om hun hoofd ‘leeg’ te maken om aandacht te kunnen geven in de klas.

- We proberen in onze omgang met de kinderen een warme school te zijn, zonder de afspraken uit het oog te verliezen.