Sociaal (v)aardig?: de groene juf ...

 

… luistert naar kleine en grote zorgen van kinderen.

… helpt het kind om evenwicht te vinden in een moeilijke (thuis)situatie.

… helpt kinderen die moeite hebben om een comfortabele plaats te vinden in de klasgroep.

… bemiddelt bij pesten (meestal via de no-blame methode).

 

Soms maken kinderen op school, thuis,in de familie, in de jeugdbeweging, sportclub,… dingen mee die zij moeilijk kunnen plaatsen. Soms willen zij daar op school over vertellen. Zij kunnen uiteraard altijd bij hun eigen leerkracht terecht. Ook bij de groene leerkracht kunnen zij met hun zorgen terecht. Ze weten dat hun verhaal er veilig is. Zij luistert vooral en helpt zoeken naar een oplossing of naar een manier om met de (nieuwe) situatie om te gaan. Enkele voorbeelden van dingen waar kinderen mee bezig kunnen zijn: ziekte of overlijden van een dierbare, ruzie in het gezin of de familie, pesten, conflictsituaties tussen (‘puberende’) kinderen en ouders, ruzie met klasgenoten die als het ware onoplosbaar lijkt, echtscheiding, problemen met zijn eigen plaats in de klasgroep, … Kinderen kunnen de groene leerkracht gewoon aanspreken op de speelplaats of ze kunnen een briefje in de groene brievenbus onder het kleine afdak deponeren. Ook ouders kunnen aangeven dat hun kind zich niet lekker voelt.