Sociaal (v)aardig?: lager

In de lagere school behandelen we de 7 thema's als volgt :

1. jezelf presenteren (sept)

2. samen spelen en werken (okt)

3. omgaan met ruzie (nov – dec)

4. aardig doen (jan-feb)

5. opkomen voor jezelf (maart)

6. een keuze maken (april – mei)

7.ervaringen delen (juni)

Elk thema wordt voor de hele school aangebracht door de leerlingen van het zesde leerjaar. Zij halen hun acteertalent boven om een toneeltje te spelen i.v.m een bepaald thema. In de klas gaat de leerkracht hier verder op in met de kinderen. Ze halen voorbeelden aan uit hun eigen leefwereld, oefenen in een aangeboden situatie via rollenspel,…  Bij elk thema hoort een pictogram en enkele slagzinnen die tot nadenken stemmen. Je vindt ze bij de ingang van de school, aan de ramen van de refter en in de gang beneden.

Gedurende een periode (1 à 2 maand) staat zo ‘n thema in de kijker. Via het leefrapport komen ouders te weten hoe hun kind op school het geleerde toepast. Kinderen van de lagere school mogen ook zichzelf evalueren.

Uiteraard is er ook aandacht voor concrete gebeurtenissen in het klas- en schoolleven. Kinderen worden aangemoedigd om zich op de gepaste manier te gedragen in alledaagse situaties. Wij proberen positief gedrag zoveel mogelijk te bekrachtigen… en dit werkt meestal besmettelijk….