Sociaal (v)aardig?: kleuter

Al van in de peuterklas komen kinderen terecht in een klasgroep waarin ze ‘samen be-leven’!

Belangrijk hierbij is dat ze leren om rekening te houden met elkaar zodat er in de groep een rustige en ontspannen sfeer heerst waarin elke kleuter meetelt en zich thuis kan voelen. Alleen zo kunnen ze later in de maatschappij een goede positie verwerven.

Om dit optimaal te bereiken wordt er reeds van in de peuterklas gewerkt aan het ontwikkelen van sociale talenten bij kinderen.

Er worden in de klas en in de zorgklas activiteiten georganiseerd waarin telkens een ander thema in de kijker staat. Soms gebeurt dat via een  poppenspel, een verhaal, een gezelschapsspel,…

We behandelen volgende thema’s, net als in de lagere school :

  1. Ervaringen delen

Met anderen delen wat je bezighoudt,zowel positieve als negatieve ervaringen.

Bijvoorbeeld: een grapje maken, of met een ander praten over iets vervelends dat je meemaakte.

  1. Aardig doen

De ander op een positieve manier benaderen en zorg dragen voor anderen.

Bijvoorbeeld: vriendelijk zijn, een ander helpen, zorgzaam zijn, sorry zeggen, positief reageren op wat anderen vertellen, een compliment geven, troosten, rekening houden met een ander.

  1. Samen spelen en werken

Samen met anderen iets tot stand brengen. Hierbij zijn volgende vaardigheden belangrijk :  overleggen, afspraken maken en inbrengen van ideeën,…

Bijvoorbeeld: vragen of je mag meedoen, afspreken wat je gaat spelen.

  1. Een taak uitvoeren

Omgaan met taken en opdrachten.

Bijvoorbeeld: klas opruimen, planten water geven, doorzetten bij een moeilijke klus.

  1. Jezelf presenteren

Jezelf kenbaar maken in het gezelschap van anderen.

Bijvoorbeeld: in de groep iets tonen, vertellen, iets naar voor brengen.

  1. Een keuze maken

De manier waarop je kiest en beslist en/of je eigen keuzes kunt maken.

Bijvoorbeeld: kiezen waarmee je wilt spelen.

  1. Opkomen voor jezelf

Omgaan met weerstand van anderen en voor jezelf zorgen.

Bijvoorbeeld: er iets van zeggen als een ander voordringt, het zeggen als een ander zich niet aan een afspraak houdt.

  1. Omgaan met ruzie

Op een goede manier conflicten oplossen.

Bijvoorbeeld: naar een ander luisteren bij een ruzie, een compromis sluiten.