Leren leren

Leren doen we levenslang! Reeds van in de kleuterschool hebben wij aandacht voor een goede werk- en leerhouding. We leren onze kinderen onder meer het belang van : nauwkeurig waarnemen, stilzitten, vragen stellen, doorzetten, netjes werken, planmatig werken, opdrachten juist begrijpen, controleren, vertrouwen op zichzelf, correct verwoorden van een oplossing, aandacht richten,impulsiviteit afremmen,... 

In de kleuterschool en het eerste leerjaar wordt er gewerkt met 'de beertjes'. In de lagere school is het 'Lucky Day' die ons tot bepaalde inzichten brengt... Wat we vragen van de leerlingen is uiteraard afgestemd op hun leeftijd en niveau.