Projectwerking

In de lagere school worden één of meerdere thema’s projectmatig behandeld. Dit wil zeggen dat de kinderen inspraak krijgen in wat er over dat thema geleerd zal worden en hoe ze dat zullen aanpakken. Zo leren de kinderen samenwerken, zelf informatie opzoeken en dit op een leuke manier naar voor brengen in de klas. De kinderen leren bij van hun klasgenoten.

Om dit proces in goede banen te leiden, leren ze tijdens de les om op een goede, efficiënte en veilige manier om te gaan met de grote hoeveelheid informatie op het internet en andere media.