Zorg op school : lager

Om elke leerling uit te dagen in zijn eigen leerproces en de lat voor iedereen zo hoog mogelijk te houden, wordt de leerstof gedifferentieerd aangeboden. Er is een duidelijke opbouw in de leerstof zichtbaar van basis tot verdieping tot uitbreiding.

Voor leerlingen die basisleerstof onvoldoende beheersen, wordt herhaling of preteaching (les vooraf) voorzien. Andere leerlingen krijgen verdiepings- en/of uitbreidingsoefeningen. Deze worden op verschillende manieren aangeboden in de klas of in de zorgklas (vb. sterk werk, harde noten, bundels, ...). Op die manier proberen we ieder kind te stimuleren om zijn grenzen te verleggen. Deze aanpak kan verschillen van klas tot klas. De zorgleerkracht ondersteunt de klasleerkracht hierbij.

Deze werking wordt vooral toegepast voor leerstof die gemakkelijk ingedeeld/gestructureerd kan worden (wiskunde, spelling, begrijpend lezen,…). Voor andere vakken (taal, wero, muzische,...) leren kinderen in heterogene groepen de leerstof verwerken.