Samen voor betere zorg

Zorgleerkracht, multidisciplinair team

Kinderen kunnen tijdens de lestijd door de zorgleerkracht apart genomen worden voor extra uitleg of extra oefeningen. Als het gaat om een ondersteuning die gespreid ligt over een langere periode, worden de ouders hiervan verwittigd.

Minimaal drie maal per jaar houdt het team een multidisciplinaire vergadering waarin de vorderingen van alle kleuters en van alle lagere schoolkinderen besproken en geëvalueerd worden.

Als het team tot het besluit komt dat een problematiek een diepgaander benadering vergt, wordt dit samen met de ouders en eventuele andere participanten besproken.

Bij de kleuters worden de vijfjarigen sterk opgevolgd en getest i.f.v. schoolrijpheid en de overgang naar het eerste leerjaar. Alle resultaten worden met de ouders besproken. Een integratieweek in het eerste leerjaar is voorzien.

Leerlingen van het zesde leerjaar worden begeleid en getest i.f.v. een keuze voor secundair onderwijs. Ook hier zijn oudercontacten voorzien.

Ook een ouder kan een voorstel  tot extra ondersteuning van zijn kind aan de directie richten en is ten allen tijde welkom voor vragen omtrent de vorderingen van zijn kind.

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Onze school heeft een samenwerkingsverband met:

CLB Marialand 29, 9000 Gent.

Het CLB is dagelijks te bereiken op volgend telefoonnummer : 09 277 83 40

Elke dinsdagnamiddag van 13.30u tot 15u is de CLB-consulente Roosmarijn De Smet op onze school aanwezig. Je kan steeds een afspraak maken om haar te spreken.

Het is wettelijk voorzien dat ouders de individuele CLB-begeleiding kunnen weigeren. Ouders die dit overwegen, contacteren hieromtrent de directie. Bij hem kan een modelformulier aangevraagd worden.

De relatie tussen het centrum en de leerlingen en hun ouders

Het multidisciplinair dossier van je kind.