Schoolspecifieke activiteiten

Niveaulezen

Dit geïndividualiseerd lezen in kleine groepjes gaat wekelijks door. Zo kunnen knappere lezers hun vleugels eens wijd openslaan, terwijl de zwakken de kans krijgen het leesproces volgens eigen kunnen en tempo te doorlopen. Bij het niveaulezen werken bereidwillige ouders mee.

 

Leeruitstappen en schoolreizen. Toneelbezoek

Aansluitend bij het klasgebeuren zijn leeruitstappen voorzien. Jaarlijks gaan we ook op schoolreis of nemen we deel aan een openluchtklas. Eén of meerdere concert- of toneelbezoeken staan elk jaar op het programma.

 

Boerderij-, bos- en avonturenklassen

De leerlingen van het eerste en het tweede leerjaar gaan tweejaarlijks op boerderijklas. Zij verblijven er 3 dagen en leren er niet enkel de boerderij en de dieren en hun verzorging kennen, maar nemen ook deel aan het leven op de boerderij.

De leerlingen van het derde leerjaar gaan gedurende een 4-tal dagen op natuurexploratie. Bedoeling is o.a. de schoonheid van onze eigen natuur te leren kennen en waarderen.

Jaarlijks gaan de zesdeklassers op avonturenklas. Het is telkens weer een onvergetelijk en leerrijk avontuur als bekroning van zes jaar lagere school.

 

Computer

Voor het individueel bijwerken van leerlingen en bij het klassikaal onderricht wordt binnen alle klassen op een verantwoorde en doordachte manier gebruik gemaakt van aangepaste computerprogramma's.

Vanaf het 5de leerjaar worden er op geregelde tijdstippen typelessen gegeven.

 

Expressienamiddag

Tweejaarlijks verzorgen kleuters en leerlingen een expressienamiddag waarop de kinderen zich muzisch kunnen uitleven: taalexpressie, zang, toneel, bewegen op muziek, musiceren, ...

 

Pastorale werking

De pastorale werkgroep schuift elk jaar een thema naar voor. Aan het begin en einde van het schooljaar en op de hoogtepunten van het kerkelijk jaar wordt dit thema geconcretiseerd en klassikaal en/of schools verwerkt.

 

Een sportieve school

De schoolsportraad staat in voor de coördinatie van het sportieve aspect. Er is keuze te over: